QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ DEL CLIENT

Detalls del client:

Nom de l'empresa
 
Persona de contacte i càrrec
 
Ciutat
 
País
 
   
1 – Atenció al Client

 

Molt descontent Descontent Satisfet Molt satisfet No aplicable NA
1.1 - Horari d'atenció telefònica
1.2 Facilitat per contactar-nos
1.3 Atenció telefònica amable i eficient
1.4 Informació tècnica
1.5 Facilitat d'idiomes
1.6 Rapidesa i claredat d'informació sobre canvis en les comandes
1.7 Freqüència de contactes comercials
1.8 Freqüència de contactes tècnics
Avaluació pel que fa a la nostra competència en Atenció al Client

2 - Qualitat del Producte / Servei

 

Molt descontent Descontent Satisfet Molt satisfet No aplicable NA
2.1 Compliment del temps de lliurament
2.2 Atenció tècnica i rapidesa en la resolució de consultes
2.3 Flexibilitat en el canvi d'horari
2.4 Recepció de productes en condicions apropiades (embalatge, etiquetatge, etc.)
2.5 Compliment d'especificacions
Avaluació pel que fa a la nostra competència en qualitat de producte i servei

3 - Qualitat dels serveis complementaris

 

Molt descontent Descontent Satisfet Molt satisfet No aplicable NA
3.1 Nivell professional de l'equip de vendes
3.2 Nivell professional dels tècnics
3.3 Recepció de documentació tècnica sol·licitada
3.4 Recepció de documentació administrativa sol·licitada
3.5 Atenció prestada en la resolució de problemes
3.6 Col·laboració en nous projectes i desenvolupaments
Avaluació pel que fa a la nostra competència en serveis complementaris

Avaluació total de la nostra Empresa de l'1 al 4: (-) Avaluació (+): 1 2 3 4

Aspectes generals de productes i serveiss

Strong points:

Aspectes que suggereix per millorar:
Suggeriments: