Assecatge

L’aigua s’extreu de la capa de fibres mitjançant pressió i assecat per a produir el paper.