Formació de la fulla

Per elaborar paper es necessita una suspensió de fibres diluïdes en aigua que es tamisa a través d’una tela fins a formar una capa de fibres entreteixides de forma aleatòria.