Dst

dst-web-ok La categoria DST (cinta adhesiva de doble cara) està formada per papers que serveixen de suport per a la fabricació de cintes adhesives, en especial de doble cara. Les qualitats DST exhibeixen un gran rendiment a les màquines impregnadores i unes excel·lents propietats adhesives de cinta en nombroses aplicacions, tant en el camp sanitari com en l’industrial. Les nostres qualitats: De 13 g/m² a 17 g/m² - Composició: 100% fibra de cel·lulosa pura - Característiques principals: Formació de fulla superior Bona transparència Propietats mecàniques elevades Resistència en humit Excel·lent comportament a la màquina d’impregnació 13 g/m², Reempastable - Composició: 100% fibra de cel·lulosa pura. - Característiques principals: Fàcil de reempastar Formació de fulla superior Bona transparència Propietats mecàniques elevades Excel·lent comportament a la màquina d’impregnació