Agro

PAPER PER A LA PROTECCIÓ DE FRUITES Paper destinat a la protecció de les fruites durant el procés de creixement i la collita. Aquest paper s'utilitza principalment per a protegir la fruita contra les inclemències del temps i l'aplicació dels diferents productes químics. Així doncs, afavoreix l'obtenció d'unes fruites de major qualitat alimentària.