Bat

PAPER PER A BATERIES DE L'AUTOMÒBIL Els gramatges de les qualitats de BAT estan compresos entre els 13 i el 15 g/m2 i s'elaboren amb la pasta de la fibra llarga més adequada per a l'ús del producte final. De les característiques tècniques cal destacar-ne el baix contingut en clors (menys de 100 ppm), la seva gran resistència en contacte amb la pasta de plom humida i la seva ràpida i completa desintegració una vegada ha pres contacte amb l'àcid sulfúric a l'interior de la bacteria. Aquestes qualitats han de ser molt poroses per tal que el paper pugui enganxar-se adequadament a la placa, tant en estat humit com en sec.