Corundum (C)

Característiques destacades: - Excel·lent transparència - Porositat i formació de fulles uniformes - Ràpida penetració de la resina - Alta transparència després del premsat - Bona puntuació als assaigs de resistència al desgast realitzats amb abrasímetre Taber (UNE-EN 438-2:2002; NEMA LD 3-2005) Aplicacions: - Panells de taulells Gramatges disponibles: - De 20 a 27 g/m² - Percentatge de corindó: del 1,7 al 6%