Procés de producció

La major part del paper s’elabora a partir de pasta de fusta, tot i que també es poden emprar d’altres materials, per exemple tèxtils o fibres. El procés de fabricació de paper no ha canviat, pel que fa a l’essència, des de que va ser descobert, però a MB, després de quasi tres segles de perfeccionament i millores, la fabricació moderna del paper s’ha convertit en un procés fascinant de tecnologia punta.

El nostre procés de fabricació abasta les següents fases: