Overlay Corindon

PAPER AMB UN BAIX PERCENTATGE DE CORINDON(CORUNDUM FILLED OVERLAY) Al mercat existeix una gran demanda de Overlay amb una resistència a l'abrasió mitja-baixa que s'utilitza bàsicament en la indústria del moble de cuina, oficines i altre tipus especial de flooring. MB ha desenvolupat la qualitat OVERLAY C, amb un gramatge de 20 a 30 g/m² i percentatges de corindon en una de les cares entre 1 i 6% depenent de la demanda de resistència a l'abrasió de cadascun dels clients i sempre mantenint la transparència.