Vacfilt

Les propietats de filtració de VACFILT destaquen per presentar elevats valors de retenció de pols i baixos valors de pressió diferencial, el què garantitza una llarga vida a la bossa d’aspiradora durant el funcionament normal de la màquina. Les nostres qualitats: Capes internes: (13-40 gr/m²) & (800-1000 L/s²m²) Capes externes: (45-60 gr/m²) & (180-340 L/s²m²) Qualitats SL - Característiques principals: Valors de retenció de pols elevats Valors de pressió diferencial baixos, per a perllongar la vida de la bossa d’aspiradora Qualitats MR - Característiques principals: Elevada permeabilitat a l’aire Valors de retenció de pols elevats Qualitats LP - Característiques principals: Baixa permeabilitat de l’aire i gran resistència a l’abrasió Valors de retenció de pols elevats Tractaments especials Papers de color (groc, verd, blau...) Tractament ignífug (qualitats “I”)